Splošni pogoji

1. INFORMACIJE O PONUDNIKU IN KOMUNIKACIJA Z NJIM 

Ponudnik in njegov sedež: 

zen 21 trgovina in storitve d.o.o. 
E-naslov in tel. št. za klice: 
info@ezochat.si 
(Jezik komunikacije je slovenščina.) 

(Uporabniki naj pošljejo e-sporočilo ali kličejo za kakršnekoli ugovore, pripombe, vprašanja ali izjave.) 

Matična številka: 7190662000 
Davčna številka: SI63056950 
Poslovni račun odprt pri NLB d.d.: SI56 0230 0026 2148 529 BIC: LJBASI2X 
Vsebina spletne strani Ezochat.si, je last ZEN 21 d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin 

Uporabnik zuporabo spletnih strani Ezochat.si uporabniki sprejemajo objavljene splošne pogoje poslovanja. ZEN 21 d.o.o. in uporabniki s splošnimi pogoji urejajo tudi medsebojne obveznosti pri nakupih vspletni trgovini Ezochat.si Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. 

ZEN 21 d.o.o., si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev na spletnih straneh Ezochat.si kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče. 


2. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

ZEN 21 d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnih strani Ezochat.si in vanje vključenih vsebin. ZEN 21 d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli spreminjati vsebino spletnih strani brez predhodnega obvestila in ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice teh sprememb. ZEN 21 d.o.o. si prizadeva predstaviti kar najbolj točne in ažurne informacije, toda morebitnih napak na straneh Ezochat.si glede cen, opisov itd. ne izključuje in zanje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti.  


3. OMEJENA PRAVICA UPORABE 

Obiskovalci lahko vsebine spletnih strani Ezochat.si uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsebine so avtorsko zaščitene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja ZEN 21 d.o.o. prepovedana. 


4. ZAŠČITA ZASEBNOSTI 

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na straneh Ezochat.si ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo ZEN 21 d.o.o. varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. 


5. POSTOPEK NAROČILA OZ. NAKUPA 

Na spletni strani Ezochat.si je možen zakup dobroimetja. Naročilo v spletni trgovini Ezochat.si je oddano, ko uporabnik izpolni spletni obrazec za zakup. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da se je pričela vršiti odprema. ZEN 21 d.o.o. bo potrjena naročila na Ezochat.si obravnavala kot nepreklicna. 

ZEN 21 d.o.o. lahko naročilo zavrne, če sumi, da je prišlo do zlorabe spletnih strani Ezochat.si. Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen. 

Pogodba o nakupu je shranjena v ZEN 21 d.o.o. Kupec lahko do nje v vsakem trenutku dostopa tudi preko svojega spletnega uporabniškega računa. 


6. VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJE 

Ponudnik vsebin je skupaj s ponudnikom storitve odgovoren za pravilno delovanje storitve. Če je le mogoče, si bo ponudnik vsebin prizadeval, da je storitev na voljo brez prekinitev. Vseeno, četudi je za vse poskrbljeno, izpadi zaradi vzdrževanja in posodobitve programske opreme, zaradi tehničnih ali drugih težav, ne morejo biti izključeni. Terjatve uporabnika za take izpade so izključeni. Vse reklamacije uporabnikov povezanih s storitvijo rešuje ponudnik vsebin. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo opravil v razumnem času in s tem obvestil uporabnika. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Reklamacijska služba

Telefon: 08 201 20 85

E-pošta: info@ezochat.si

Delovni čas reševanja reklamacij: vsak dan ob delovnikih od 9.00 do 16:00. 


7. CENE 

Vse cene so v evrih (EUR) in so vezane na državo. Za kupce iz držav Evropske unije cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo do objave novega cenika na spletni strani Ezochat.si. 


8. NAČINI PLAČILA NA SPLETNI STRANI WWW.EZOCHAT.SI 

Za kupce v Sloveniji so možni načina plačila: 

a) plačilo z nakazilom na poslovni račun ZEN 21 d.o.o. 

b) plačilo preko PayPal plačilne metode

c) plačilo s plačilnimi karticami Visa ali Mastercard. Plačilo z plačilnimi karticami je mogoče preko plačilnega sistema Paywiser. Več o kartičnih plačilih in plačilnem sistemu Paywiser si lahko preberete na povezavi www.paywiser.eu.

 

OPOZORILO! 

Vse oblike svetovanja, rituali in napovedi, ki so objavljeni na spletni strani, le dopolnjujejo tradicionalne oblike terapevtskih pristopov, svetovanja oziroma zdravljenja in jih nikakor ne morejo nadomestiti! 

 

Pritožbe in spori

Naše podjetje spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 08 201 20 85. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov info(at)Ezochat.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil kupca o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat. št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t. i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s »Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov«, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške morebitnega svojega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS, in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT. Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: webgate.ec.europa.eu.

 

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov - SRPS:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.Trzin, 10.1.2020

ZEN 21 d.o.o. 

Zadnja sprememba januar 2020.